Gruppi elettrogeni

Gruppo elettrogeno
Genset
MG 500 SS
Dettagli:Gruppo elettrogeno
Leroy Somer
400 Kw
Dettagli:Gruppo elettrogeno
Perin
80 Kva
Dettagli:

Gruppo elettrogeno
Pramac
anno 2008
Dettagli: